Russiske forskere satte opp en liten stasjon her i 1958. I dag er en byste av Lenin synlig på toppen av en pipe. Dette blir den siste lange forskningsstoppen på årets travers.

Russian scientists put up a cabin here in 1958. Today a bust of Lenin is visible on the top of the chimney. This will be the last long science stop on the travers.